Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare pe piața muncii a persoanelor fără loc de muncă, în special a șomerilor de lungă durată și a șomerilor tineri din Regiunea Centru și Regiunea Nord-Vest în urma participării la un program integrat de servicii personalizate și inovatoare.

Obiectiv specific 1
Imbunatatirea aptitudinilor si abilitatilor sociale si relationale, precum si dezvoltarea spiritului antreprenorial prin implementarea de masuri personalizate cu caracter inovator, inclusiv actiuni transnationale pentru 700 persoane din grupul tinta al proiectului pentru a se reintegra pe piata muncii.

Obiectiv specific2
Cresterea nivelului de formare, inclusiv pentru inceperea unei activitati independente pentru 640 persoane din grupul tinta al proiectului in vederea adaptarii lor la cerintele de pe piata muncii si a naturii locurilor de munca disponibile in vederea re/integrarii in munca.

Grupul țintă este format din persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, someri și someri de lungă durată.
Un număr de minim 700 de participanți, din cele 2 regiuni implicate, vor fi sprijiniți pentru găsirea unui loc de muncă durabil sau pentru inițierea unei afaceri prin informare, consiliere, cursuri pentru dezvoltarea abilităților și competențelor precum și mobilitate geografică.
Impactul previzionat pentru acest proiect îl reprezintă creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă din regiunile Centru şi Nord-Vest.